1. Lãnh đạo khoa xét nghiệm – chẩn đoán hình ảnh qua các thời kỳ

- Hà Đức Trí, sinh năm 1957

Quê quán: Gia Trung – Gia Viễn – Ninh Bình

Bổ nhiệm làm phó khoa  Dược – Cận Lâm Sàng năm 2010

Tháng 10/ 2017 nghỉ hưu

- Trần Quốc Doanh, sinh năm 1961

Quê quán: Phố me – Thị trấn Me – Gia Viễn – Ninh Bình

Tháng 8/2008 bổ nhiệm làm phó khoa Dược – Cận Lâm Sàng

Tháng 8/2013 làm phó khoa xét nghiệm Trung tâm y tế

Tháng 8/2017 đến nay làm phó khoa Xét Nghiệm, Chẩn Đoán Hình Ảnh - Trung Tâm Y tế hai chức năng

2. Tổ chức nhân sự khoa xét nghiệm -  chẩn đoán hình ảnh

- Tổng số 13 người, 01 hợp đồng

- 01 phó khoa phụ trách khoa

3. Nhiệm vụ khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh

a, Lập kế hoạch họat động, xây dựng nội quy, quy định vận hành thiết bị, nội quy bảo hộ lao động. Thực hiện việc quản lý và sử dụng hóa chất theo đúng quy chế sử dụng thuốc. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong khoa. Thực hiện công tác chiếu chụp, siêu âm, … đúng theo chỉ định. Thực hiện An toàn lao động;

b, Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về huyết học, hoá sinh, vi sinh, miễn dịch… việc quản lý trang thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế;

c, Lấy bệnh phẩm thường quy của người bệnh nội trú, tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định, ghi sổ lưu theo quy định. Phải trả ngay kết quả đối với người bệnh cấp cứu và trả kết quả trong đêm trực trước 6h sáng hôm sau;

d, Thực hiện các kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng các thiết bị: X-quang, siêu âm, … theo yêu cầu của bác sĩ lâm sàng;

e, Phải thực hiện chiếu, chụp và trả kết quả ngay đối với người bệnh cấp cứu. Các trường hợp khác kết quả được trả trong thời gian sớm nhất;

f, Thực hiện việc thường trực theo quy chế thường trực;

g, Thực hiện báo cáo theo đúng quy định;

h, Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;

i, Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

4. Ứng dụng khoa học kỹ thuật.

- Xét nghiệm là một trong những kỹ thuật y học chẩn đoán thuộc khối cận lâm sàng. Khoa XN-CĐHA có nhiệm vụ vận hành và sử dụng các trang thiết bị xét nghiệm, ứng dụng kiến thức khoa học y tế phối hợp với các kỹ thuật y tế dự phòng để hỗ trợ trong việc chẩn đoán và điều trị của khối lâm sàng.

- Khoa XN-CĐHA – Trung tâm Y Tế huyện Gia Viễn có các phòng chức năng: Sinh hóa, Miễn dịch; Huyết học; Lý hóa; Vi sinh; Ký sinh; Lao; HIV; Chẩn đoán hình ảnh… đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về xét nghiệm bệnh nghề nghiệp và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Gia Viễn.

Một số hoạt động khoa XN-CĐHA đang triển khai hiệu quả như:

- Thực hiện sinh hóa miễn dịch bằng máy sinh hóa tự động, máy huyết học tự động… có độ chính xác cao (chức năng gan, chức năng thận, đường máu, công thức máu, …) đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân.

5. Công tác khác

-  Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa XN-CĐHA.

-  Công tác lấy mẫu, nhận bệnh phẩm và đảm bảo công tác thường trực;

- Thực hiện kỹ thuật chiếu, chụp X quang kỹ thuật số, siêu âm và đảm bảo kết quả chính xác đúng thời gian quy định;

- Phối hợp với các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đúng theo quy định và nâng cao chất lượng trong Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh./.