1. Lãnh đạo khoa YHCT – PHCN  qua các thời kỳ

 - Bà Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1984

Quê quán: Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Từ năm 2012- 2017 là phụ trách trưởng khoa YHCT – PHCN Bệnh viện đa khoa Gia Viễn

 - Ông Tạ Ngọc Thắng, sinh năm 1986

Quê quán: Thị Trấn Me, Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Từ năm 2017 đến nay là phụ trách khoa YHCT- PHCN Trung tâm y tế huyện Gia Viễn.

2. Tổ chức nhân sự

 - Biên chế hiện có: 07 người

 - Phụ trách khoa: 01 người

 - Điều dưỡng trưởng: 01 người

 - Nhân viên trong khoa gồm: 05 người

3. Nhiệm vụ khoa phòng

 - Thực hiện các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ: Tiếp đón ban đầu, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

 - Tư vấn, truyền thông GDSK cho người bệnh và người nhà người bệnh trong và sau khi điều trị.

 - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ đối với  cán bộ trong khoa.

 - Tham gia tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại khoa phòng.

 - Tích cực tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.

 - Tích cực phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới để phục vụ tốt cho người bệnh.

 - Tích cực học tập về chuyên môn, kỹ thuật mới ở tuyến trên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.