Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn được thành lập theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 25/07/2017 trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Viễn và Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn một chức năng. Tháng 9/2019, Trung tâm Dân số huyện Gia Viễn sáp nhập vào Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn theo Quyết định số 2019/QĐ-SYT ngày 04/09/2019. Hiện tại Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn là đơn vị y tế hạng III, thực hiện chức năng cung cấp các dịch vụ y tế về y học Dự phòng, Dân số - KHHGĐ, khám chữa bệnh, Phục hồi Chức năng và các dịch vụ y tế khác.