+ Năm 2010 được Tỉnh uỷ Ninh Bình tặng bằng khen về công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện uỷ quản lí.

+ Năm 2010 được Uỷ ban nhân dân Tỉnh tặng cờ đơn vị đứng đầu khối điều trị tuyến huyện.

    + Năm 2012 được BHXH tỉnh tặng bằng khen.

    + Năm 2013 được BHXH Việt Nam tặng bằng khen.

    + Năm 2015 được UBND tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen

    + Năm 2016 được UBND huyện Gia Viễn tặng giấy khen