• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA VIỄN

Nâng cao chất lượng tổ kiểm soát nhiễm khuẩn

 Hiện nay,  nhiễm khuẩn bệnh viện  là vấn đề toàn cầu, là một trong những chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ của Bệnh Viện, liên quan đến sự an toàn của người bệnh và nhân viên y tế. Nhiễm khuẩn bệnh viện gây ra những hậu quả nặng nề, làm kéo dài thời gian điều trị, tăng chi phí cho chăm sóc sức khỏe và làm tăng tỉ lệ tử vong.

 Do vậy Trung Tâm Y tế Huyện Gia Viễn đã thành lập tổ Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn vào tháng 4 năm 2018 đến nay đã hoạt động được gần 2 năm, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn đã đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Đồng thời, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của trung tâm có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh trong các cơ sở y tế.  Mỗi khoa phòng làm tốt công tác 5S và hướng đến  một TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA VIỄN “XANH – SẠCH – ĐẸP”.

  Hiện nay, tổ Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn gồm 05 nhân viên trong đó:

  • Đại học : 02
  • Cao đẳng : 01
  • Trung cấp :  02

Các cán bộ của tổ đoàn kết, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao:

- Xem xét, đề xuất, tư vấn cho Giám đốc đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định kỹ thuật chuyên môn về kiểm soát nhiễm khuẩn phù hợp với quy định của Bộ Y Tế. Tư vấn cho Giám đốc đơn vị về kế hoạch phát triển công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa nhiễm khuẩn liên quan đến cấp cứu, điều trị chăm sóc y tế, dịch bệnh, tư vấn sửa chữa, thiết kế xây dựng mới các công trình y tế trong đơn vị phù hợp với nguyên tắc kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải y tế trong đơn vị.

 - Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại chương II thông tư 16/2018TT- BYT.

* Trung tâm đã thành lập Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn trung tâm do Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là trưởng phó phòng chức năng, trưởng khoa. Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn chuyên trách công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại trung tâm.

 * Trung tâm đã xây dựng các quy trình liên quan đến công tác kiểm soát nhiễm khuẩn như: quy trình khủ khuẩn – tiệt khuẩn dụng cụ, quy trình xử lý chất thải rắn y tế, quy trình xử lý chất thải lỏng y tế, quy trình xử lý đồ vải… và phổ biến trong toàn bộ nhân viên trong Trung tâm.

* Tổ chức các lớp tập huấn về: triển khai Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT- BYT- BTNMT, hướng dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 3671/QĐ- BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế, Thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh….

* Chất thải y tế được thu gom và phân loại tại nguồn phát sinh ( tại các khoa, phòng và các cở sở y tế trực thuộc quản lý của trung tâm). Sau đó, được tập trung tại khu vực lưu giữ chất thải của trung tâm. Chất thải nguy hại do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC, chất thải tái chế qua phân loại và bán theo hợp đồng thu mua chất thải tái chế với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật tài nguyên môi trường ETC.

* Chất thải lỏng được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải AAO tại trung tâm trước khi thải ra môi trường.

                                                                                  Người viết bài   

                                                                      Đinh Thị Xuân

                                                                                  

 

Tác giả: Đinh Thị Xuân
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB