• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA VIỄN

Công tác hoạt động của Công đoàn cơ sở - Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2018-2023

 

 

 Công đoàn Là tổ chức quần chúng có chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn đã thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên để kịp thời phổ biến và triển khai tới các tổ công đoàn trực thuộc, trong đó chú trọng công tác tham mưu với các cấp ủy đảng, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định, đặc biệt là quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp chuyên môn tăng cường giáo dục tư tưởng, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở; thực hiện cải cách, đơn giản thủ tục hành chính, xây dựng nền nếp tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, trong đó, nổi bật là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc lao động, duy trì việc đeo thẻ công chức, viên chức trong giờ hành chính tại cơ quan, v.v…

Để cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức người lao động nắm bắt kịp thời thông tin, thời sự kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế, hoạt động công đoàn các cấp và những vấn đề liên quan đến người lao động, Công đoàn đã cung cấp đầy đủ báo Lao Động tới công đoàn cơ sở và các tổ công đoàn; đồng thời trang bị sổ tay công tác nữ công tới Ban Nữ công, giúp chị em nắm bắt những vấn đề về bình đẳng giới, các chế độ chính sách liên quan và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong công tác nữ công. Ban chấp hành Công đoàn trung tâm Y tế còn cung cấp các tài liệu liên quan tới quyền lợi của cán bộ, đoàn viên thông qua cuốn sổ tay “Bảo hiểm xã hội – Người lao động cần biết”, “Những quyền cơ bản của người lao động”, v.v….

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Gia Viễn cũng đã vận động các tổ công đoàn, tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc thi do Công đoàn cấp trên phát động như cuộc thi viết về “Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và cuộc thi “Thay đổi phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh ”, v.v… Những hoạt động phong trào trên đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của các cấp ủy Đảng, công đoàn và cán bộ, đoàn viên các công đoàn trực thuộc.

1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế cũng đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên. Ngoài việc phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị thành viên rà soát tiêu chuẩn, đối tượng và lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức cử đi học các lớp nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ về kế toán tài chính công đoàn; về chính sách pháp luật; nghiệp vụ về kiểm tra, thanh tra, về tổ chức hoạt động và các kỹ năng cần thiết cho cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công, v.v…

2. Công đoàn tham gia chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBĐV

Hàng năm, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Gia Viễn và các tổ công đoàn trực thuộc đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị công chức, viên chức, bàn bạc, trao đổi thẳng thắn về xây dựng định hướng hoạt động, đặc biệt ở các tổ công đoàn, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm, ổn định và nâng cao đời sống cán bộ, đoàn viên; chỉ đạo các tổ công đoàn, rà soát quy chế dân chủ, quy chế tuyển dụng, quy chế thi đua, quy chế về xử phạt vi phạm hành chính về dân số, kế hoạch hóa gia đình v.v… Nhiều đơn thư khiếu kiện, tố cáo được Công đoàn phối hợp với cơ quan chức năng xem xét thận trọng, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật và thấu tình đạt lý, được cán bộ, đoàn viên và người lao động tin tưởng.

Không chỉ quan tâm giải quyết các chế độ, chính sách, Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Gia Viễn còn chú trọng đến quyền lợi chính trị của đoàn viên như tham gia giới thiệu đoàn viên với tổ chức Đảng các cấp để xét kết nạp Đảng và hầu hết số Đảng viên do Công đoàn giới thiệu đều nêu cao vai trò trách nhiệm trên các cương vị công tác, trong số đó, có nhiều người đã được bổ nhiệm giữ các vị trí chủ chốt.

3. Công tác nữ công

 Hoạt động được coi là nổi bật đó là công tác nữ công. Ban Nữ công Trung tâm Y tế Gia Viễn tới các tổ công đoàn đã xây dựng được kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, tập trung chủ yếu vào các sự kiện như Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tổ chức cho chị em đi thăm quan danh lam thắng cảnh, kết hợp giao lưu; tổ chức các chương trình tặng quà cho đoàn viên nữ, v.v… Những hoạt động tưởng như bình thường nhưng thực sự mang nhiều ý nghĩa, tạo niềm vui, giải trí sau những giờ lao động trí óc căng thẳng.

Hoạt động nữ cũng đặc biệt quan tâm tới việc chăm lo đời sống tinh thần cho con cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thông qua việc tổ chức xét khen thưởng hàng năm cho các cháu trong diện học sinh giỏi các cấp; duy trì tổ chức tặng quà ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu … Ban Nữ công các đơn vị còn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức vui văn nghệ kỷ niệm Ngày thày thuốc Việt Nam 27/2...

4. Công tác xã hội từ thiện và chăm lo đời sống cán bộ, đoàn viên

Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế Gia Viễn đã phát động phong trào tình thương lá lành đùm lá rách. Đã tích cực triển khai công tác vận động từ thiện, quyên góp, ủng hộ “Mái ấm tình thương ” được 20 triệu đồng, ngoài việc trích nộp lên cấp trên, trợ cấp đột xuất, còn dành để trợ cấp cho 10 trường hợp khó khăn, trong đó có 04 trường hợp khó khăn đặc biệt.

5. Phong trào văn hóa, văn nghệ

Công đoàn Trung tâm Y tế Gia Viễn  duy trì thường xuyên hoạt động đã thu hút được số đông cán bộ, đoàn viên tham gia như hội diễn văn nghệ khối cơ quan, trong đó, tập trung thúc đẩy phát triển phong trào VHVN ở cơ sở; phát hiện thêm nhân tố mới có năng khiếu về văn nghệ để bồi dưỡng hạt nhân nòng cốt.

Hoạt động TDTT cũng duy trì được CLB, hàng tháng; duy trì và phát triển phong trào cầu lông, bóng bàn, các môn yêu thích và phù hợp với sức khỏe của cán bộ, đoàn viên...

 

Nguyễn Văn Trí

Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở

Trung tâm Y tế Gia Viễn

 

Tác giả: Nguyễn Văn Trí
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB