• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn đẩy mạnh hoạt động truyền thông dân số

Công tác Dân số - KHHGĐ là một trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đng bộ huyện đã đề ra,  ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành Dân số triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động các chương trình, mục tiêu Dân số - KHHGĐ ở địa phương.

Hoạt động truyền thông tiếp tục được duy trì, tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng nhóm đối tượng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền tại địa bàn. Nhiều mô hình, đề án về Dân số/SKSS/KHHGĐ như “Đề án Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh”; mô hình “tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân”; đề án “can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”; mô hình “tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng được triển khai đến địa bàn và từng nhóm đối tượng. Đã triển khai tổ chức đợt cao điểm truyền thông, vận động và cung cấp dịch vụ Dân số/sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (DS/SKS/KHHGĐ) huyện Gia Viễn năm 2019, các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7), Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10). Tổ chức các tuyên truyền tư vấn tại cộng đồng được tổ chức thường xuyên thông qua các hội nghị tư vấn, các lớp cung cấp kiến thức, các buổi tuyên truyền tư vấn nhóm nhỏ, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình.

Việc triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông về DS/SKSS/KHHGĐ đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân về công tác Dân số/SKSS/KHHGĐ góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện Gia Viễn.

 

                                                                                                           Đinh Thị Hồng Thắm

 

Tác giả: Đinh Thị Hồng Thắm
CHUYÊN MỤC
LIÊN KẾT WEB