• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2020

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2020, Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ huyện Gia Viễn chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông trọng điểm với mục đích tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới. Tăng cường truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong cộng đồng nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

Chủ đề tháng hành động Quốc gia về Dân số năm nay là: “Nâng cao chất lượng Dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vng.

Theo đó, toàn huyện chú trọng tuyên truyền các nội dung nâng cao chất lượng dân số, tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn về lợi ích, ý nghĩa của việc tư vấnkhám sức khỏe trước khi kết hôn; về các dịch vụ tư vấnkhám sức khỏe trước khi kết hôn. Tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Tăng cường các hoạt động truyền thông về nội dung người cao tuổi: Hướng dẫn người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe; tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp; xây dựng và duy trì hoạt động của câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát triển mạng lưới tình nguyện viên, tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổ chức triển khai mô hình trung tâm dưỡng lão có nội dung chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo phương thức xã hội hóa.

Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình của đội ngũ cán bộ dân số xã, đặc biệt ở các vùng có mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Tăng cường hoạt động lồng ghép, tuyên truyền tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thường xuyên tại các Trạm Y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dân số, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên toàn huyện.

                                                           Vũ Thị Hà Thu